Just Wait...

Ventilauktoritet

Beräknar ventilauktoriteten för aktuell ventil.

Ventilauktoritet

IndataResultat
Tryck över styrventilΔPsv=
SystemtryckP=
Ventilauktoritet%%

Förklaringar

Ventilauktoritet

Ventilauktoriteten anger hur mycket styrventilens egna tryckfall är i förhållande till det tryckfall som finns i den del av systemet den reglerar. För att säkerställa att styrventilen reglerat korrekt bör auktoriteten vara minst 50 %.

Ventilauktoritet1

Systemtryck

Det tryckfall som i systemet efter styrventilen. Det vill säga det tryckfall som upptår över rör, apparater mm i delen av systemet som styrventilen är tänkt att reglera.

Tryck över styrventil

Det tryckfall som som ligger över själva styrventilen.

Formler

Ventilauktoritet:Ventilauktoritet