Just Wait...

Eleffekt

Beräknar eleffekten beroende på vilka värden som finns tillgänliga.

Motoreffekt

IndataResultat
SpänningU=VV
Fas strömI=AA
EffektfaktorcosΨ=
Antal faserA=st
EleffektP=kWkW

Effekt

IndataResultat
EnergiW=WsWs
Tidt=ss
EffektP=WW

Effektlagen

IndataResultat
SpänningU=VV
StrömI=AA
EffektP=WW

Förklaringar

Effekt

Det fysikaliska begreppet är ett mått på hur mycket arbete som utförs under en tidsenhet. SI-enheten för effekt är watt (W) vilket är samma sak som joule per sekund. Beräkningen är gjord för likström och likspänning.

Effektfaktor

Effektfaktorn är kvoten mellan den aktiva effekten (W) och den skenbara effekten (VA) som leveras av strömkällan. Den aktiva effekten är den effekt som utför ett faktiskt arbete i en apparat/maskin medan den skenbara effekten är den faktiska effekt som maskinen/apparaten drar i från el nätet.

Eleffekt

Eleffekt är den effekt som kan utföra ett arbete som tex att driva en apparat.

Fas

Fas motsvarar strömförande ledningar vanligtvis i Sverige innbär det att en koppling mellan 1 fas och en neutralledare ger 230V medan en koppling mellan 2 faser ger 400V.

Spänning

Spänning definieras som skillnaden mellan elektrisk potential mellan 2 olika punkter. Spänning mäts i volt (V).

Fas ström

Ström är förflyttning av laddade partiklar per tidsenhet. Ström mäts i Ampere (A) och difineras som den ström som passerar genom två raka parallella ledare med oändlig längd på en meters avstånd ifrån varandra.

Tid

Den tid under vilken energin används för att skapa ett arbete.

Energi

Elektrisk energi definieras som det mekaniska arbete som behövs för att förflytta en laddning. Energin mäts vanligen i SI-enheten Joule (J) vilket är det samma som wattsekund (Ws). Då tal med dessa enheter normalt sätt blir väldigt stora används ofta även watttimme (Wh) och kilowattimme (kWh).

Formler

Motoreffekt:Motoreffekt
Effekt via energi och tid:Effekt via energi och tid