Just Wait...

Ångmängd

Gör en uppskattning om ångmängden i ett rörsystem.

Ångmängd

IndataResultat
Hastighetv=m/sm/s
Rör innerdiameterdi=
Specifik volymVs=m3/kgm3/kg
ÅngmängdQ=kg/hkg/h

Ångmängd

IndataResultat
Hastighetv=m/sm/s
Rör innerdiameterdi=mmmm
Specifik volymVs=m3/kgm3/kg
ÅngmängdQ=kg/hkg/h

Förklaringar

Denna beräkning gör en approximation över hur mycket ånga som kan färdas genom röret. Formlen är framförallt tänkt till att bedömma hur mycket ånga som går i befintliga system.

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika dimensioner av standardrör.

Ångmängd

Den mängd av ånga som färdas genom röret.

Hastighet

Avser hastigheten på den ånga som går igenom rören.

Rör innerdiameter

Avser den fria inre diametern på det aktuella röret.

Specifik volym

Specifik volym kan även kallas volymitet definieras som volym per massa det vill säga hur stor volym en viss mängd massa av ånga har.

Formler

Ångmängd:Ång mängd