Just Wait...

Ljudfrekvens

Beräknar ljudfrekvensen beroende på hur stort tidsintervallet är samt den kritiska frekvensen.

Frekvens alternativ 1

IndataResultat
Frekvensf=HzHz
Tidt=ss

Frekvens alternativ 2

IndataResultat
Frekvensf=HzHz
Hastighetc=m/sm/s
Våglängdλ=mm

Kritiskfrekvens

IndataResultat
Utbredningshastighetc=m/s
Densitetρ=kg/m3
Tjocklekρ=m
ElasticitetsmodulE=N/m2
Tvärkontraktionstaletμ=
Kritiskfrekvensfc=Hz

Förklaringar

Frekvens

Frekvensen är periodhastigheten hos en ljudvåg d.v.s. antalet svängningar per sekund som ljudvågen gör.
Frekvens mäts i Hertz (Hz) vilket är en enhet som är härledd via SI-systemet och motsvarar 1 svängning per sekund.

Tid

Den tid som passerar under en period det vill säga en våglängd.

Hastighet

Med vilken hasitghet en våg rör sig denna hastighet varierar kraftigt beroende på vilket material vågen färdas i. Kan även kallas även utbredningshastighet.

Amplitud

Amplituden beskriver den största avvikelsen i från vågens jämviktsläget dvs höjden på svängningen.

Våglängd

Våglängden är avståndet som en vågfront förflyttas under en period.

Utbredningshastighet

Hastigheten av longitudinalvågens utbredning i luft.

Tvärkontraktionstalet

Även kallat Poissons tal som är en konstant som anger hur meterialet reagerar på tryck- och dragkrafter.

Densitet

Avser densiteten på den aktuella byggnadsdelen.

Tjocklek

Avser tjockleken på den aktuella byggnadsdelen.

Elasticitetsmodul

Elastisitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.

Kritiskfrekvens

Vid vilken frekvens den aktuella byggnadsdelen skapar resonans.

Formler

Frekvens:Frekvens
Frekvens:Frekvens
Kritiskfrekvens:Kritiskfrekvens