Just Wait...

Fläktlagar

Beräknar hur flöde, tryck och effekt varierar med flödet på samma fläkt och arbetslinje.

Fläktlagar

Fall 1Fall 2
Flödeq=l/s
Varvtaln=rpm
Tryckp=Pa
EffektP=kW

Förklaringar

Välj att ut ifrån vilka fall du vill beräkna de olika alternativen.

Flöde

Visar hur vad de olika flödena mellan de två olika alternativen påverkar varvtal, tryckuppsättning och effekten på den aktuella fläkten.

Varvtal

Visar vad det nya varvtalet på fläkten blir med det ändrade flöde.

Tryck

Visar vad det nya trycket ifrån fläkten blir med det ändrade flöde.

Effekt

Visar vad det nya effekten på fläkten blir med det ändrade flöde.

Formler

Fläktlag varvtal:Fläktlagarna eller affinitetslagarna
Fläktlag tryck:Fläktlagarna eller affinitetslagarna
Fläktlag effekt:Fläktlagarna eller affinitetslagarna