Just Wait...

Statik

Beräknar laster och moment för ett antal olika belastningsfall.

Statik fall med utbredd last

IndataResultat
Statik fall
Lastq=
LängdL=
Sträckaa=
ElasticitetsmodulE=
TröghetsmomentI=
StödkraftRA=N
StödkraftRB=N
StödmomentMA=Nm
StödmomentMB=Nm
FältmomentMmax=Nm
Nedböjningγmax=m

Statik fall med punkt last

IndataResultat
Statik fall
LastP=
LängdL=
Sträckaa=
ElasticitetsmodulE=
TröghetsmomentI=
StödkraftRA=N
StödkraftRB=N
StödmomentMA=Nm
StödmomentMB=Nm
FältmomentMmax=Nm
Nedböjningγmax=m

Statik fall med moment

IndataResultat
Statik fall
MomentM=
LängdL=
Sträckaa=
ElasticitetsmodulE=
TröghetsmomentI=
StödkraftRA=N
StödkraftRB=N
StödmomentMA=Nm
StödmomentMB=Nm
FältmomentMmax=Nm
Nedböjningγmax=m

Förklaringar

Utbredd last fall

Fall 1:Fall 1Fall 2:Fall 2Fall 3:Fall 3
Fall 4:Fall 4Fall 5:Fall 5Fall 6:Fall 6
Fall 7:Fall 7Fall 8:Fall 8

Punkt last fall

Fall 1:Fall 1Fall 2:Fall 2Fall 3:Fall 3
Fall 4:Fall 4Fall 5:Fall 5

Moment fall

Fall 1:Fall 1Fall 2:Fall 2Fall 3:Fall 3
Fall 4:Fall 4

Elasticitetsmodul

Elasticitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.

Utbredd last

Avser en jämt utbredd last över balkens utbredning.

Längd

Längden på den aktuella balken.

Sträcka

Avser den sträcka ut på balken där beräkningen utförs.

Punkt last

Är en last som påverkar balken vid en punkt.

Nedböjning

Avser hur mycket balken böjs ned vid belastningen.

Fältmoment

Det största momentet som uppträder på balken.

Stödmoment

Det moment som uppstår vid respektive stöd.

Tröghetsmoment

Tröghetsmomentet är ett mått på hur mycket hur stort moment det behövs för att vrida kroppen runt en axel.

Formler

RA RB MA MB Mmax ymax
Utbredd 1:Fall 1Fall 1Fall 1Fall 1
Utbredd 2:Fall 2Fall 2Fall 2Fall 2
Utbredd 3:Fall 3Fall 3Fall 3Fall 3
Utbredd 4:Fall 4Fall 4Fall 4
Utbredd 5:Fall 5Fall 5Fall 5Fall 5Fall 5
Utbredd 6:Fall 6Fall 6Fall 6Fall 6Fall 6Fall 6
Utbredd 7:Fall 7Fall 7Fall 7Fall 7
Utbredd 8:Fall 8Fall 8Fall 8Fall 8Fall 8
Punkt 1:Fall 1Fall 1Fall 1Fall 1
Punkt 2:Fall 2Fall 2Fall 2Fall 2
Punkt 3:Fall 3Fall 3Fall 3Fall 3
Punkt 4:Fall 4Fall 4Fall 4Fall 4Fall 4Fall 4
Punkt 5:Fall 5Fall 5Fall 5Fall 5Fall 5Fall 5
Moment 1:Fall 1Fall 1Fall 1
Moment 2:Fall 2Fall 2Fall 2Fall 2Fall 2Fall 2
Moment 3:Fall 3Fall 3Fall 3Fall 3
Moment 4:Fall 4Fall 4Fall 4Fall 4