Just Wait...

Solcellseffekt

Beräknar hur stor effekten för en solcellsmodul blir med hjälp av solinstrålningen.

Solcellseffekt

IndataResultat
GlobalstrålningEG=W/m2W/m2
ModulbreddB=mm
ModulhöjdH=mm
Antal modulern=stst
Verkningsgradη=%%
Performance-faktorPF=
EffektPF=WW

Förklaringar

Globalstrålning

Den solstrålning som träffar den aktuella panelen.

Modulbredd

Avser bredden på en solcellsmodul.

Modulhöjd

Avser höjden på en solcellsmodul.

Antal moduler

Avser det antal moduler som ska ingå i beräkningen.

Verkningsgrad

Avser verkningsgraden på solcellsmodulen.

Performance-faktor

är en faktor mellan 0 och 1 som tar hänsyn till verkningsgradsminskningar på grund av moduluppvärmning, dellast, annan spektralsammansättning, omvandlingsförluster samt förluster för ledningar, växelriktaravbrott, försmutsning, snö och skuggning.

Effekt

Beräknar den effekt som den aktuella solcellen genererar.

Formler

Solcellseffekt:Solcellseffekt