Just Wait...

Renhets klasser

Sammanställning över de olika renhetsklasserna.

Renhetsklasser

ISO KlassMax koncentration med partiklar lika eller större än tabell nedan
0,1 μm0,2 μm0,3 μm0,5 μm1,0 μm5,0 μm
110-----
21002410---
31 00023710235--
410 0002 3701 02035283-
5100 00023 70010 2003 520832-
61 000 000237 000102 00035 2008 320293
7---352 00083 2002 930
8---3 520 000832 00029 300
9---35 200 0008 320 000293 000

Partikel storlekD=μm
ISO Klass
Partikel koncentration C=st/m3

Minsta antal provtagningar

Renrums areaA=m2st
Antal provN=m2st

Provtagningars volym

ISO Klass
Partikel storlekC=
Prov volymV=l

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att beräkna koncentrationen för valfri partikelstorlek.

Renrums area

Storleken på det utrymme som ska beräknas.

Antal prov

Det minsta antal prov som ska tas i området.

Partikel storlek

Storleken på partiklarna som ska beräkna.

Prov volym

Den volym på provet som ska kontrolleras.

Formler

Provtagning:provtagning
Prov volym:prov volym