Just Wait...

Slangformeln

Beräknar tryckförlusten genom en brandslang.

Slangformeln

IndataResultat
Flödeq=
K-värdeks=
SlanglängdL=mm
Tryckhöjdhs=

Förklaringar

Flöde

Det aktuella flödet som uppstår vid givna förutsättningar.

Tryckhöjd

Det tryckfall som är i slangen.

K-värde

K-värdet är en material konstant som varierar mellan olika slangtyper.

Längd

Avser längden på den aktuella slangen.

Formler

Slangformeln:Slangformeln