Just Wait...

Globalstrålning

Beräknar den globala strålningen som träffar solcellsmodulen.

Globalstrålning

IndataResultat
Dag
Global strålning horisontellEg, hor=W/m2
Solhöjdγs=˚
Solcells vinkelγe=˚
Solens azimutαs=˚
Solcells azimutαe=˚
Albedo-värdeA=˚
GlobalstrålningEG, gen=W/m2

Förklaringar

vinklar

Albedo-värde

Är ett mått på reflektion av olika material och är ett värde mellan 0 och 1.

Jord0,05-0,40
Gräs0,16-0,26
Lövskog0,15-0,20
Snö0,40-0,95
Is0,20-0,45
Äng0,10-0,25
Asfalt0,15
Barmark0,17
Odlad åker0,26
Betong vittrad0,20
Betong ren0,30
Cement ren0,55

Dag

Den dag som önskas beräknas.

Globalstrålning

Den totala globala solinstrålningen på den aktuella solcellsmodulen.

Globalstrålning horisontell

Ett mått på hur stor strålning som uppmäts på en horisontell platta på den aktuella orten. Värden för detta på olika orter går att finna hos SMHI.

Solcells azimut

Är solcellens vinkel och definieras som 0˚ vid norr riktning och 90˚ mot öster det vill säga kan jämföras med väderstreck. Vinkeln är definerad så som solens strålar träffar panelen dvs är panelen riktad rakt mot solen så är vinkeln förskjuten 180˚.

Solcells vinkel

Avser solcellens vinkel i förhållande till horisontalplanet dvs 0˚ då solcellen ligger plant på marken.

Solens azimut

Är solens vinkel och defineras som 0˚ vid norr riktning och 90˚ mot öster det vill säga kan jämföras med väderstreck.

Solhöjd

Avser solens vinkel i förhållande till horisontalplanet dvs 0˚ vid horisonten och 90˚ då solen står i zenit.

Formler

Diffus strålning generell:Diffus strålning
Diffus strålning
Direkt strålning generell:Direkt strålning
Reflekterande strålning generell:Reflekterande strålning
Infallsvinkel:Infallsvinkel
Globalstrålning:Globalstralning
Diffus strålning horisontell:Diffus strålningkt<=0,3
Diffus strålning0,3 -kt- 0,78
Diffus strålningkt >=0,78
Diffus strålning
SolkonstantSolkonstant