Just Wait...

Globalstrålning

Beräknar den globala strålningen som träffar solcellsmodulen.

Globalstrålning

IndataResultat
Dag
Global strålning horisontellEg, hor=W/m2
Solhöjdγs=˚
Solcells vinkelγe=˚
Solens azimutαs=˚
Solcells azimutαe=˚
Albedo-värdeA=˚
GlobalstrålningEG, gen=W/m2

Förklaringar

Dag

Den dag som önskas beräknas.

Globalstrålning horisontell

Ett mått på hur stor strålning som uppmäts på en horisontell platta på den aktuella orten. Värden för detta på olika orter går att finna hos SMHI.

Solhöjd

Avser solens vinkel i förhållande till horisontalplanet dvs 0˚ vid horisonten och 90˚ då solen står i zenit

Solcells vinkel

Avser solcellens vinkel i förhållande till horisontalplanet dvs 0˚ då solcellen ligger plant på marken.

Solens azimut

Är solens vinkel och defineras som 0˚ vid norr riktning och 90˚ mot öster det vill säga kan jämföras med vädersträck.

Solcells azimut

Är solcellens vinkel och definieras som 0˚ vid norr riktning och 90˚ mot öster det vill säga kan jämföras med vädersträck.

Albedo-värde

Är ett mått på reflektion av olika material och är ett värde mellan 0 och 1.

Jord0,05-0,40Gräs0,16-0,26Lövskog0,15-0,20Snö0,40-0,95Is0,20-0,45Äng0,10-0,25Asfalt0,15Barmark0,17Odlad åker0,26Betong vittrd0,20Betong ren0,30Cement ren0,55

Globalstrålning

Den totala globala solinstrålningen på den aktuella solcellsmodulen.

Formler

Diffus strålning generell:Diffus strålning
Diffus strålning
Direkt strålning generell:Direkt strålning
Reflekterande strålning generell:Reflekterande strålning
Infallsvinkel:Infallsvinkel
Globalstrålning:Globalstralning
Diffus strålning horisontell:Diffus strålningkt<=0,3
Diffus strålning0,3t<0,78
Diffus strålningkt>=0,78
Diffus strålning
Diffus strålning