Just Wait...

Blandningstemperatur

Beräknar blandningstemperaturen av olika delflöden med olika temperaturer som går ihop ihop i en gemensam kanal.

Blandningstemperatur mellan -100 till 200˚C.

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summaq=l/s˚C

Blandningstemperatur med mindre temperaturskillnader.

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summaq=l/s˚C

Blandningstemperatur med stora temperaturskillnader.

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summaq=l/s˚C

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att beräkna en ungefärlig blandningstemperatur för luftflöden med stora temperaturskillnader det vill säga då luftens densitet spelar in. Beräkningarna gäller med torrluft och vid 1 bars tryck.

Flöde

Det aktuella flödet i den aktuella kanalen.

Temperatur

Temperaturen på luften som går i den aktuella kanalen.

Blandningstemperatur

Den temperatur som fås genom att blanda de olika flödena till ett gemensamt.

Formler

Blandningstemperatur:Blandningstemperatur