Just Wait...

Blandningstemperatur

Beräknar blandningstemperaturen av olika delflöden med olika temperaturer som går ihop ihop i en gemensam kanal.

Blandningstemperatur

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summaq=l/s˚C

Förklaringar

Flöde

Det aktuella flödet i den aktuella kanalen.

Temperatur

Temperaturen på luften som går i den aktuella kanalen.

Blandningstemperatur

Den temperatur som fås genom att blanda de olika flödena till ett gemensamt.

Formler

Blandningstemperatur:Blandningstemperatur