Just Wait...

SFP

Beräknar den specifika eleffekten för ett luftbehandlingsaggregat.

SFP

IndataResultat
Flödeq=
Eleffektp=
SFPkW*s/m3kW*s/m3

Förklaringar

SFP

SFP är en parameter som definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt. I värdet ingår endast den el som används för att förflytta luften där utöver kan eventuell el för att tex värma luften tillkomma. Desto lägre SFP värdet ju bättre använder fläkten elenergin för att flytta luften igeonm ventilationssystemet

Flöde

Det flöde som SFP-värdet beräknas på oftas det maximala dimensionerande flödet för fläkten.

Eleffekt

Den eleffekt som behövs för att driva fläkten vid det aktuella dimensionerande flödet för fläkten.

Formler

SFP:SFP