Just Wait...

Tryckfall för sprinklerrör

Beräknar tryckfallet per meter i ett rör.

Tryckfall i ett sprinklerrör

IndataResultat
Flödeq=
Rörtyp
Hastighetv=m/s
TryckfallΔp=Pa/m

Tryckfall för sprinklerrör

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=mm
Kinetisk viskositetν=*10-6 m2/s
Densitetρ=kg/m3
Materialets råhetk=mm
Hastighetv=m/s
TryckfallΔp=Pa/m

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt material råhets koefficenterna bli tillgängliga.

Flöde

Vätskeflödet i det aktuella röret. I utgångsfallet är det satt till vatten.

Rördiameter

Den aktuella innerdiametern på röret.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta. I ursprungsfallet satt till vatten vid 20˚C.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Den densitet det flödande vätskan har vanligtvis vatten vilket även används i grund fallet.

Tryckfall

Rörets tryckfall motsvarar den kraft som behövs för att förflytta mediet i det aktuella röret 1 meter.

Hastighet

Hasigheten på mediet i röret.

Materialets råhet

En materialkonstant som visar hur slätt rör materialet är. Vilket är satt till stålrör i ursprungsfallet.

Formler

Hagen-Poiseuille:Hagen-PoiseuilleTryckfallsberäkning för laminärtflöde.
Darcy-Weisbach:Darcy-WeisbachTryckfallsberäkning för turbulentflöde.
Colebrook-White:Colebrook-White
Serghides:SerghidesApproxomativ lösning på Colebrook-White
Reynolds tal:Reynolds tal
Dynamisk viskositet:Dynamisk viskositet