Just Wait...

Tryckfall för sprinklerrör

Beräknar tryckfallet i det aktuella sprinklersystemet beroende på flöde, rörmaterial och dimension.

Tryckfall för sprinklerrör

IndataResultat
Flödeq=
Rördiameterd=
RörlängdL=m
Rörtyp
Hastighetv=m/s
Tryckfallp=

Ekvivalent rörlängd

Rördiameter
Rörtyp

RördelAntalEkvivalent
rörlängd
stm
90˚ böj (standard)
90˚ böj (r/d=1.5)
45˚ böj (standard)
T-rör
Slussventil
Larm-/backventil (klafftyp)
Larm-/backventil (svamptyp)
Butterfly ventil
Globe ventil
Summa

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att räkna om diverse rördelar till ekvivalent rörlängd.

Ekvivalent rörlängd

Avser rördelar omräknade till en rörlängd.

Flöde

Avser det aktuella flödet som åker genom det aktuella röret.

Hastighet

Hasigheten på mediet i röret.

Rördiameter

Den aktuella innerdiametern på röret.

Rörlängd

Avsr den totala längden på rören inklusive den ekvivalenta rörlängden för sprinklersystemet.

Rördel

Ett antal olika typer av rördelar och ventiler som kan finnas i ett sprinklersystem.

Rörtyp

Ger en materialkonstant beroende på vilket material röret är gjort av.

Tryckfall

Rörets tryckfall motsvarar den kraft som behövs för att förflytta mediet i det aktuella röret 1 meter.

Formler

Hazen-Williams:Hazen-Williams
Flöde:Flöde