Just Wait...

NPSH

Beräknar sughöjden för en pump.

NPSH

IndataResultat
FlödeshastighetV=m/sm/s
InloppstryckP=PaPa
ÅngtryckPv=PaPa
Densitetρ=kg/m3kg/m3
Tyngdaccelerationeng=m2/sm2/s
NPSHPaPa

Förklaringar

NPSH

NPSH eller Net Positive Suction Head är ett mått på det minsta tryck vid inloppet som krävs för att kavitation i pumpen inte ska uppstå.

Flödeshastighet

Avser hastigheten på mediet.

Inloppstryck

Det tryck som kan mätas vid inloppet till pumpen.

Ångtryck

Vid det tryck som mediet övergår till ånga.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Tyngdaccelerationen

Är en konstant som är ett uttryck med hur stor kraft jordens gravitaion påverkar mediet. Konstanten varierar beroende var på jorden man är.

Formler

NPSH:NPSH