Just Wait...

Filter klasser

Sammanställning över de olika filterklasserna.

Filterklasser enl EN16890

Rekomenderade avskiljningsgrader beroende på omgivning och inomhuskrav.

UteluftTilluft
SUP 1SUP 2SUP 3SUP 4SUP 5
PM2.5PM10ePM1ePM1ePM2.5ePM10ePM10
ODA 1≤10≤2060%50%60%60%50%
ODA 2≤15≤3080%70%70%80%60%
ODA 3>10>2090%80%80%90%80%

Flerstegsfiltrering

Ger en uppskattning om filtreringsgraden per storleksfraktion.

Filter 1ePMx,1=%
Filter 2ePMx,2=%
Filter 3ePMx,3=%
Filter 4ePMx,4=%
Filter 5ePMx,5=%
Total filtreringePMtot=%

Filterklasser enl EN779

GruppKlassMedel avskiljningsgrad
(Am)
Partikel diameterPartikel exempel
%μm
GrovG150≤Am<6520-200Hårstrå, ludd
G265≤Am<8010-100Sand, löv, fett
G380≤Am<9010-100Flygande jord, synligt damm
G490≤Am10-100Synligt damm
.
GruppKlassMedel effektivitet
(Em)
Partikel diameterPartikel exempel
%μm
MedelM540≤Em<6010-100Pollen, synligt damm
M660≤Em<8010-25Sporer
FinF780≤Em<905-20Tonerpartiklar , förbränningspartiklar, allergener
F890≤Em<950,1Bakterier, mögel, svampsporer
F995≤Em0,1Bakterier, mögel, svampsporer
.
GruppKlassEffektivitet
(MPPS)
Partikel diameterPartikel exempel
%μm
EPAE10855-20Tonerpartiklar
E11950,3-5Oljerök
E1299,50,2-2,5Bakterier
HepaH1399,950,01-1Tobaksrök, asbest, mögel
H1499,9950,01-1Virus
ULPAU1599,99950,01-1Farliga levande virus, extrema krav
U1699,999950,002-0,05Virus
U1799,999995Extrema krav på filtrering och renhet

Jämförelse mellan de olika klassningssystemen

FilterklassePM1ePM2,5ePM10
G1 - G4ISO CoarseISO CoarseISO Coarse
M55-35%10-45%40-70%
M610-40%20-50%60-80%
F740-65%65-75%80-90%
F865-90%75-95%90-100%
F980-90%85-95%90-100%

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att göra en uppskattning om den totala filtreringsgraden av en specificerad partikelstorlek vid flerstegsfiltrering.

MPPS

Filtreringseffektiviteten på mest penetrerande partikelstorleken (MPPS).

EPA

Är en förkortning av Efficiency Particulate Air.

HEPA

Är en förkortning av High Efficiency Particulate Air.

ULPA

Är en förkortning av Ultra Low Penetration Air.

ePMx

Avser partikelavskiljningen av en specificerad storlek av partikel.

SUP

Är ett sätt att kategorisera partieklhalten i inomhusluften beroende på vilken verksamhet som bedrivs.

KategoriBeskrivning Exempel på verksamhet
Allmän ventilationIndustri ventilation
SUP 1Höga hygienkravSjukhus, renrum
SUP 2Rum med permanet vistelseMedelhöga hygienkravKontor, bostäder, skolor, läkemedelstillverkning
SUP 3Rum med tillfällig vistelseBasala hygienkravLager, datahall, köpcentrum
SUP 4Rum med kortvarig vistelseUtan hygienkravFörråd, wc, trapphus, produktionslokaler
SUP 5Rum med utan vistelseTung industiSoprum, parkeringar, stålverk, smälverk

ODA

Är ett sätt att kategorisera partieklhalten i utomhusluften.

KategoriPM2,5PM10Beskrivning
μg/m3μg/m3
ODA 1≤10≤20Uteluft som tillfälligt kan vara förorenad av partiklar
ODA 2≤15≤30Uteluft med höga partikelhalter
ODA 3>15>30Uteluft med mycket höga partikelhalter

Formler

Filter:filter