Just Wait...

Ljudalstring

Beräknar hur mycket ljud som alstras då luften passerar.

Ljudalstring i en rak kanal

IndataResultat
Lufthastighetv=m/s
Kanaldiameterd=mm
Kanalbreddb=mm
Kanalhöjdh=mm
LjudeffektLw=dB

Förklaringar

Lufthastighet

Hastigheten på den luft som flödar genom den aktuella kanalen och ger upphov till det tryckfall som alstrar det beräknade ljudet. För att undvika att kanalerna kommer resonans vilket i sin tur skulle alstra än mer ljud bör hastigheten i en cirkulär kanal inte överstiga ca 11 m/s medan i en rektangulär bör hastigheten understiga ca 7 m/s.

Kanaldiameter

Avser diametern på den cirkulära kanalen. Cirkulär kanal är huvudalternativet i beräkningarna och prioriteras i beräkningen före den rektangulära kanalen.

Kanalbredd

Bredden på den rektangulära kanalen.

Kanalhöjd

Avser höjden på den aktuella rektangulära kanalen.

Ljudeffekt

Visar hur mycket ljud som alstras i en normal plåtkanal. Beräkningen är en approximation för mer exakta värden används ljudalstringsdiagram från den aktuella kanalens tillverkaren.

Ljudalstring

Då luft flödar i en kanal ger det upphov till friktion som i sin tur skapar ljud.

Formler

Ljudeffekt:Ljudeffekt