Just Wait...

Förbränning

Beräknar syrgas-, luft- och rökgasmängd.

Syrgas och luft

IndataResultat
Vikthalt kolc=%
Vikthalt svavels=%
Vikthalt väteo=%
Vikthalt syren=%
Teoretisk syrgasmängdOt=
Torr luftmängdIt=

Rökgasmängd

IndataResultat
Vikthalt kolc=%
Vikthalt svavels=%
Vikthalt väteo=%
Vikthalt syren=%
Vikthalt kväveh=%
Vikthalt fuktf=%
Rökgasmängdgt=

Förklaringar

Vikthalt

Avser hur stor andel i vikt av bränslet som innehåller kol, svavel, väte, syre, kväve respektive fukt.

Syrgasmängd

Avser hur mycke syrgas som behövs för bränslets förbränning.

Luftmängd

Avser hur mycke torr luft som behövs för bränslets förbränning.

Rökgasmängd

Avser hur mycket rökgas som utvecklas vid förbränning av det aktuella bränslet.