Just Wait...

Mollier diagram

En grafisk representation av förhållandet mellan lufttemperatur, fukthalt och entalpi.

Mollier diagram

Mollier diagram

Förklaringar

Mollier diagram

En grafisk representation av förhållandet mellan lufttemperatur, fukthalt och entalpi. Används för att se hur man kan röra sig mellan olika tillstånd.