Just Wait...

Sannolikt flöde

Beräknar det sannolika flöde för en tappvattenledning.

Sannoliktflöde

IndataResultat
Största enskilda normflödeqN=l/s
Summa normflödeQ=
Konstanta flödenqk=l/s
Medelflödeqm=l/s
Sannolikhetϴ=
OsäkerhetA=
Sannolikt flödeqd=l/s

Förklaringar

Största enskilda normflöde

Avser det största enskilda tappställets normflöde vanligtvis mellan 0,1-0,3 l/s.

Medelflöde

Avser medelflödet genom den aktuella ventilen vilket i normala fall kan ses som en konstant.

Sannolikhet

Avser sannolikheten för att medelflödet används under toppförbrukningen. Kan i normala fall ses som en konstant.

Summa normflöde

Summa av tappvattnets normflöden i ledningen som ska dimensioneras.

Konstanta flöden

Summan av de eventuella konstanta tappvatten flöden som finns i systemet.

Osäkerhet

En korrektionsfaktor baserad på hur stor osäkerhet i hur ofta det dimensionerande flödet överskrids. Under normala förutsättningar sätts osäkerhet till 0,001.

OsäkerhetKorrektionsfaktor
0,012,3
0,0013,1
0,00013,7

Sannolikt flöde

Det flöde som går genom ledningen vid en godtycklig tidpunkt även vanligen kallat dimensionerande flöde.

Formler

Sannolikt flöde:Sannolikt flöde