Just Wait...

Volym

Omvandlar mellan olika volymenheter.

Volym

Indata
Kubikmeterm3
Kubikdecimeterdm3
Kubikcentimetercm3
Kubikmillimetermm3
Literl
Deciliterdl
Centilitercl
Milliliterml

Förklaringar

Kubikmeter

Ett ytmått som motsvarar en kvadrat med 1 meters sidor.

Kubikdecimeter

Ett volymmått som motsvarar en kub med 1 decimeters sidor.

Kubikcentimeter

Ett volymmått som motsvarar en kub med 1 centimeters sidor.

Kubikmillimeter

Ett volymmått som motsvarar en kub med 1 millimeters sidor.

Liter

Ett vanlig volym mått som är detsamma som kubikdecimeter.

Deciliter

Ett vanlig volym mått som är detsamma som är en tiondels liter.

Centiliter

Ett vanlig volym mått som är detsamma som är en tiondels deciliter.

Milliliter

Ett vanlig volym mått som är detsamma som är en tiondels centiliter vilket är detsamma som en kubikcentimeter.