Just Wait...

Hastighet

Konverterar mellan olika vanliga enheter hastigheter inklusive Beaufortskalan för vindhastigheter.

Hastighet

Indata
m/s
km/s
km/h
knop
mph

Vindhastighet

IndataResultat
Hastighet
Beaufort skala
Benämning på land
Benämning till sjöss
Våghöjd till havsm

Förklaringar

Hastighet

Avser hastigheten på vinden i olika enheter.

Beaufort skala.

En vindskala som som har sitt ursprung i 1700-talet och är uppkallad efter den engelska amiralen Sir Francis Beaufort.

Benämning på land.

Den benämning som vanligen används för vinden på land.

Benämning till sjöss.

Den benämning som vanligen används för vinden på sjöss.

Våghöjd till havs.

Höjden på vågorna till havs som vinden ger upphov till.