Just Wait...

Provningsförutsättningar

Beräknar flödet vid olika enhetsstrålrör för olika tillgängliga tryck.

Provningsförutsättningar

IndataResultat
Munstyckesdiameterd=mmmm
Tryckhöjdh=
Konstantk=
Flödeq=

Förklaringar

Munstyckesdiameter

Den aktuella diameterna på enhetsstrålröret som används vid provning.

Tryckhöjd

Det tryckfall som är i strålrörsmunstycket.

Konstant

Är en munstyckes konstant vanligen satt till 0,2.

Flöde

Det aktuella flödet som uppstår vid givna förutsättningar.

Formler

Flöde:Flöde