Just Wait...

Tryckslag

Beräknar den kortaste tiden en ventil kan stänga utan att det kan bli ett tryckslag i ledningen.

Tryckslag

IndataResultat
RörlängdL=mm
Rördiameterd=mmmm
Rörtjocklekt=mmmm
Rör material
Media
StängningstidΔt=ss

Tryckslag

IndataResultat
RörlängdL=mm
Rördiameterd=mmmm
Rörtjocklekt=mmmm
Elasticitetsmodul rörEl=
Kompressibilitet mediaEm=
Ljudhastighet mediacm=m/sm/s
StängningstidΔt=ss


Förklaringar

Rörlängd

Avser längden på det rör där tryckslaget ska beräknas

Rördiameter

Avser inner diametern på det aktuella röret.

Rörtjocklek

Avser godstjockleken på det aktuella röret

Elasticitetsmodul rör

Materialberoende faktor som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformationen av materialet.

Kompressibilitet media

Jämförbar med hållfasthetslärans elasticitetsmodul och beskriver förhållandet mellan den relativa volymändringen i förhållande till trycket.

Ljudhastighet media

Avser hur fort ljudet transporterar sig i det aktuella mediet.

Stängningstid

Visar den kortaste tiden en ventil kan ha utan att man riskerar att få ett tryckslag i ledningen.

Formler

Tryckvågshastighet:Tryckvågshastighet
Stängningstid:Stängningstid