Just Wait...

Överluftsdon

Beräknar hur mycket ett överluftsdon försämrar en vägg ljudmässigt.

Överluftsdon

IndataResultat
Reduktionstal donDn,e=dB
Vägg areaA=
Reduktionstal väggRvägg=dB
Resulterande reduktionstalRresdB

Förklaringar

Vägg area

Arean på den vägg som ska beräknas.

Reduktionstal resulterande

Det summerade ljudreduktionstalet för den totala väggen.

Reduktionstal don

Reduktionstalet för ett don (Dn,e) är beräknat på en 10m2 stor vägg. Ett alternativt värde som med används är R-värde för andra standard vägg area. Korrigerings tal för R-värde till Dn,e beroende på vilken vägg area som använts för att fastställa värdet kan göras enlig tabell nedan.

Area1021m2
Korrektion0710dB

Reduktionstal vägg

Det ljudreduserandet värdet på den aktuella väggen.

Formler

Överluft:Överluft