Just Wait...

Tappvattenmätare

Flödeskonvertering samt saker att ta hänsyn till vid val av tappvattenmätare.

Flödes konvertering

IndataResultat
Minsta flödeQ1=
GränsflödeQ2=
Permanent flödeQ3=
ÖverlastflödeQ4=

Förklaringar

Minsta flöde (Q1)

Det lägsta godkända flödet som går genom mätaren.

Gränsflöde (Q2)

Gränsflödet är flödet mellan låga flöden och högre mätfel och högre flöden och lägre mätfel.

Permanent flöde (Q3)

Det konstanta flödet som mätaren är godkänd för. Vid val av mätare väljs den mätare vars Q3-flöde är närmast över det sannolika flödet.

Överlastflöde (Q4)

Det största kortvariga flödet som mätaren klarar tillfredställande utan att ta skada, normalt sett ses kortvarigt som 1 timme per dygn eller max 200 timmar per år.

Nominellt flöde (Qn)

Ett äldre sätt att mäta vattenflödet enligt EEG

Jämförelse av Q3 och Qn
Permanent flödeQ32,541016254063100160250m3/h
Nominellt flödeQn1,52,561015254060100150m3/h

Parallellkopplade mätare

En sammanställning av en del för- och nackdelar med att parallellkopplade mätare jämfört med en större.

Fördelar med parallellkopplade mätare
- Byte eller service av mätare föranleder inget avbrott i vattenförsörjningen till byggnaden.
- Den fasta årskostnaden blir i många fall lägre med fler och mindre mätare än en större.
- Vid varierande förbrukning som tex delar av lokalerna inte används är det lättare att minska abonemanget.
Nackdelar med parallellkopplade mätare
- Tar större utrymme i anspråk.
- Mer rör och ventiler ger en högre installationskostnad.