Just Wait...

Längdutvidgning

Beräknar längdutvidgningen för ett rör.

Längdutvidgning

IndataResultat
LängdL=mm
Längdutvidgningskoeffα=*10-6 m/m*K*10-6 m/m*K
TemperaturskillnadΔT=˚C˚C
LängdutvidgningΔL=mmmm

Förklaringar

Längd

Avser längden på det rör som ska beräknas.

Längdutvidgningskoefficienten

En material koefficient som visar hur mycket materialet rör sig vid temperatur skillander.

Aluminium23*10-6
Bly29*10-6
Koppar17*10-6
Olegerat stål12*10-6
Rostfritt stål12*10-6
Mässing21*10-6
Plast*170*10-6

* Kan variera kraftigt beroende på sammansättningen av plasten.

Temperaturskillnad

Avser den skillnad i temperatur som påverkar röret.

Längdutvidgning

Hur mycket längre röret blir vid de aktuella förutsättningarna.

Formler

Längdutvidgning:Längdutvidgning