Just Wait...

KV-värde för gas

Beräknar kv-värdet för en ventil i gassystem.

KV-värde för gas

IndataResultat
Flödeqn=
Temperatur före ventilT1=˚C˚C
Tryck före ventilP1=
Tryck efter ventilP2=
Densitetρn=kg/m3kg/m3
KVm3/hm3/h
CVUsgal/min

Förklaringar

Tryck

Avser hur stort trycket före respektive efter ventilen är.

Flöde

Hur stort flöde som som passerar ventilen.

Temperatur

Avser mediets temperatur före det når ventilen.

Densitet

Densiteten på gasen som passerar ventilen. I ursprungsfallet är vätskan antagen till att vara vatten.

KV-värde

Kv = Vattenflöde i m3/h vid ett tryckfall över öppen ventil av 1 bar (100 kPa).

Kvs = Den utvalda ventilens Kv-värde vid fullt öppen ventil. Vanligtvis med 30% säkerhetsmarginal till det beräknade Kv-värdet.

Skillnad på Kv och Kvs
Kvs-värde det värde komponenten har och Kv-värde är det värde som komponenten beräknas att ha vid driftfallet.

CV-värde

CV-värdet är den amerikanska motsvarigheten till KV-värdet. CV-värdet definieras som vattenflödet i US gallon över en fullt öppen ventil med ett tryck av 1 psi.

Formler

KV-värde underkritiskt:Underkritisk gasKV-värde för underkritisk gas
KV-värde överkritiskt:Överkritisk gasKV-värde för överkritisk gas
CV-värde:CV-värde för gas