Just Wait...

Tappvarmvatten energi

Beräknar normaliseringen av energin samt beroende på vilka uppmätta värden som finns tillgängliga som behövs för att göra varmvatten.

Uppmätt tappvarmvattenenergi

IndataResultat
Årsverkningsgradnvv=
AreaAtemp=m2
Energi varmvattenEvv=kWh/år
Energi varmvatten per m2Evv, m2=kWh/(år,m2)

Normaliserad tappvarmvattenenergi

IndataResultat
ByggnadstypKtyp=
Årsverkningsgradnvv=
AreaAtemp=m2m2
Energi varmvattenEvv=kWh/årkWh/år
Energi varmvatten per m2Evv, m2=kWh/(år,m2)

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten se vanliga värden för årsverkningsgrad samt förbrukningsfaktorn för de olika byggnadstyperna.

Area

Avser den uppvärmda arean på den byggnad som ska beräknas.

Byggnadstyp

En faktor för varmvatten behovet i byggnaden som varierar beroende på byggnadstyp.

Tabell över årsverkningsgrad för olika bränslen.

ByggnadstypFaktor
Småhus20
Flerbostadshus25
Lokal2

Energi varmvatten

Den energi som krävs för att värma upp det varmvatten som förbrukas i byggnaden.

Energi varmvatten per m2

Avser den energi som används för varmvatten utslagen per m2.

Kallvattenvolym

Avser den totala volymen av kallvatten som förbrukas i byggnaden.

Varmvattenvolym

Avser den totala volymen av varmvatten inklusive vvc som förbrukas i byggnaden.

Årsverkningsgrad

Avser verkningsgraden för tillverkning av varmvatten beroende på vilken värmekälla som används.

Tabell över årsverkningsgrad för olika bränslen.

VärmekällaÅrsverkningsgrad
Fjärrvärme1,0
El, direktverkande1,0
El, frånluftvärmepump1,7
El, utelufts-vattenvärmepump2,0
El, markvärmepump2,5
Biobränslepanna0,75
Olja0,85

Formler

Normaliserade varmvattenenergin:Normaliserade varmvatten energin
Varmvattenenergin inkl vvc:Varmvatten energin inkl vvc
Kallvattenförbrukning:Kallvattenförbrukning
Varmvattenförbrukning:Varmvattenförbrukning