Just Wait...

Konduktans

Beräknar konduktansen för en elektisk ledning.

Konduktans

IndataResultat
ResistansR=ΩΩ
KonduktansG=SS

Förklaringar

Konduktans

Elektrisk konduktans eller ledningsförmågan visar hur pass bra den aktuella ledaren leder strömmen. Konduktansen är inversen till resistans och mäts i enheten siemens (S).

Resistans

Resistans är en strömbegränsande förmåga hos en elektriskkrets dvs vilket motstånde som finns i kretsen. Resistans mäts i ohm (Ω).

Formler

Konduktans:Konduktans