Just Wait...

ATEX klasser

Sammanställning över de olika ATEX klasserna.

ATEX klasser

ATEX klassning gäller för utrymmen där föreligger en explosionsrisk.

ATEX
Varningskylt

Områden där explosiv atmosfär bestående avgas, ånga eller aerosol kan förekomma.
KlassBeskrivning
Zon 0Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.
Zon 1Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma vid normal hantering.
Zon 2
Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan förekomma.
KlassBeskrivning
Zon 20Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta.
Zon 21Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma vid normal hantering.
Zon 22Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men, när den ändå gör det, endast har kort varaktighet.

Utrustning i ATEX miljö

Utrustning för ATEX miljöer delas in i två olika grupper och i sin tur i olika kategorier enligt tabell nedan.

GruppKategoriBeskrivning
IOmfattar utrustning som är avsedd att användas i gruvor under jord och i sådana delar av ovanjordsinstallationerna i dessa gruvor där fara kan uppstå på grund av lättantändlig gruvgas och/eller brännbart damm.
M1Produkter av denna utrustningskategori skall av säkerhetsskäl kunna fungera i en explosiv atmosfär och skall vara försedda med integrerade anordningar för explosionsskydd som fungerar på sådant sätt att antingen minst en andra skyddsanordning garanterar den säkerhetsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut, eller den säkerhetsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.
M1Produkter av denna utrustningskategori skall av säkerhetsskäl kunna fungera i en explosiv atmosfär och skall vara försedda med integrerade anordningar för explosionsskydd som fungerar på sådant sätt att antingen minst en andra skyddsanordning garanterar den säkerhetsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut, eller den säkerhetsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.
IIOmfattar utrustning som är avsedd att användas på andra platser där fara kan uppstå på grund av explosiv atmosfär.
1Produkter av denna utrustningskategori skall av säkerhetsskäl kunna fungera i en explosiv atmosfär och skall vara försedda med integrerade anordningar för explosionsskydd som fungerar på sådant sätt att antingen minst en andra skyddsanordning garanterar den säkerhetsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut, eller den säkerhetsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar oberoende av varandra.
2Omfattar produkter som konstruerats så att de kan fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av tillverkaren och garantera en hög skyddsnivå.
3Omfattar produkter som konstruerats så att de kan fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av tillverkaren och garantera en normal skyddsnivå.