Just Wait...

Filter

Beräknar ljudet med de vanligare A, B, och C filterkorrigeringar som används.

Filter

FilterFrekvens
631252505001000200040008000Summa
Indata
Resultat

Förklaringar

Visar hur olika filter inverkar på ett par vanligt förkommande ljudfrekvenser. Filtren är ett sätt att göra anpassningar till det mänskliga örats känslighet.

dB

Avser det ofiltrerade ljudet även kallat grundljudet vilket man utgår ifrån när man sedan lägger filter ovanpå för att efterlikna örat.

dB(A)

A-vägning är den vanligaste filtret som används och är tillämpbart för normala frekvenser och ljustyrkor. A-vägning dämpar de låga frekvenserna och förstärker de medelhöga, A-vägda filter är framförallt tänkta till att användas vid mätning av de svagare ljuden

dB(B)

B-vägda filter är tänkt att hantera de mellanstarka ljuden men dessa B-vägda filter används sällan lägre.

dB(C)

C-vägda filter är till för de högsta ljuden ljudfilter med en C-vägning används framförallt för ljud med starka och låga frekvenser som till exempel fläktljud men används även för för korta och kraftiga ljudstötar detta då C-vägda filter inte dämpar de låga frekvenserna till skillnad mot A-vägda filter.

Decibel (dB)

Är ett logaritmiskt mått som anger ett förhållande till till ett referensvärde. Vanligt använt inom ljudbestämningar men förekommer även inom andra områden. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med prefixet deci dvs 1/10 Bel.

Summa

Visar den sammanvägda summan av de ingående frekvenserna för resperktive rad.

Formler

Ljudsummering:Ljudsummering