Just Wait...

U-värde

Beräknar u-värdet beroende på materialuppbyggnad.

U-värde

Värmelednings-
förmåga
TjocklekVärmemotstånd
λtR
W/m,˚Cmmm2,˚C/W
Betong
Cellplast
Tegel
Gipsskiva
Golvspånskiva
Grus
Lättbetong
Mineralull
Plywood
Puts
Rostfritt stål
Spånskiva
Stål
Trä
Övergångsmotstånd Ri+Ry=
Summa
U-värde

Um-värde

ByggnadsdelU-värdeAreaSumma
W/(m2,˚C)m2W/˚C
Vägg
Fönster
Dörrar
Tak
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Summa
UmW/(m2,˚C)

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten att variera vilken riktning värmeflödet sker.

U-värde

U-värde är detsamma som värmegenomgångskoefficient och är en egenskap som beskriver hur bra ett material leder värme. Desto lägre U-värde ju bättre isolerar materialet. En äldre beteckning för U-värde är K-värde.

Um-värde

Um-värde är ett medelvärde av U-värdet på en hel byggnad.

Tjocklek

Avser tjocklek på materialet i värmeflödetsriktning.

Värmemotstånd

Visar hur lätt eller svårt värmen kan transporteras genom materialet.

Värmeledningsförmåga

Benämns även som värmekonduktivitet och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.

Övergångsmotstånd

Är ett mått på hur stort motståndet för att värmen ska gå in i materialet beroende på vilken riktning värmeflödet sker.

RiRy
Vägg0.130,04m2,˚C/W
Tak0.100,04m2,˚C/W
Golv0.170,04m2,˚C/W

Area

Avser arean på den aktuella ytan på byggnaden.

Formler

U-värde:U-värde