Just Wait...

Blandningstemperatur för värme

Beräknar blandningstemperaturen av olika flöden som blir ett.

Blandningstemperatur där densiteten spelar in.

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summaq=l/s˚C

Blandningstemperatur för vatten

FlödeTemperatur
Flöde 1q1=˚C
Flöde 2q2=˚C
Flöde 3q3=˚C
Flöde 4q4=˚C
Flöde 5q5=˚C
Flöde 6q6=˚C
Summa q=l/s˚C

Förklaringar

Flöde

Det aktuella flödet i det aktuella röret.

Temperatur

Temperaturen på luften som går i det aktuella röret.

Blandningstemperatur

Den temperatur som fås genom att blanda de olika flödena till ett gemensamt.

Formler

Blandningsstenperatur:Blandningsstenperatur