Just Wait...

Läckage

Beräknar läckaget beroende på vilken täthetsklass kanalsystemet har.

Läckage för en cirkulär kanal

IndataResultat
Kanaldiameterd=mm
TäthetsklassfL=
KanaltryckPt=Pa
Lufttemperaturt=˚C
Omgivningstryckpa=Pa
Läckage flödeQL=(l/s)/m

Läckage för en rektangulär kanal

IndataResultat
Kanalbreddb=mm
Kanalhöjdh=mm
TäthetsklassfL=
KanaltryckPt=Pa
Lufttemperaturt=˚C
Omgivningstryckpa=Pa
Läckage flödeQL=(l/s)/m

Förklaringar

Kanaldiameter

Diametern på den cirkulära kanalen som ska beräknas.

Kanalbredd

Bredden på den rektangulära kanalen som ska beräknas.

Kanalhöjd

Höjden på den rektangulära kanalen som ska beräknas.

Täthetsklass

En definition på hur pass tätt kanalsystemet är. Gäller inom gränserna nedan.

TäthetsklassMax tryckMin tryck
PaPa
A500-500
B1000-750
C2000-750
D2000-750

Kanaltryck

Det tryck inuti den aktuella kanalen.

Lufttemperatur

Den omgivande luft temperaturen.

Omgivningstryck

Trycket på kanalen ifrån omgivande luft.

Läckage flöde

Det största tillåtna läckage flödet som kan ske genom kanalen per meter.

Formler

Läckage:Läckage