Just Wait...

Koldioxidutsläpp

Beräknar hur stort koldioxidutsläpp för olika energislag ger.

Koldioxidutsläpp

EnergislagVärmevärdeEmissions-
faktor
Bränsle-
förbrukning
Koldioxid-
utsläpp
StenkolGJ/tonkg/GJtonkg
KoksGJ/tonkg/GJtonkg
Eldningsolja 1GJ/m3kg/GJm3kg
Eldningsolja 2-5GJ/m3kg/GJm3kg
NaturgasGJ/m3kg/GJm3kg
GasolGJ/tonkg/GJtonkg
StadsgasGJ/m3kg/GJm3kg
BensinGJ/m3kg/GJm3kg
DieselGJ/m3kg/GJm3kg
Summakg

Förklaringar

Energislag

Avser den typ av bränsle som används vid den aktuella förbränningen.

Värmevärde

Anger hur mycket energi som utvecklas vid förbränning av det aktuella bränslet.

Emissionsfaktor

En faktor som anger hur mycket koldioxid respektive ämne avger när det förbränns.

Bränsleförbrukning

Avser hur mycket av det aktuella bränslet som används vid förbränningen.

Koldioxidutsläpp

Den totala mängden koldioxid som av ges vid förbränning av respektive ämne.

Formler

Koldixidutsläpp:Koldioxidutsläpp