Just Wait...

Ljudtryck

Beräknar hur stort ljudtrycket omräknat från ljudeffekten blir på ett avstånd från ljudkällan.

Ljudtryck

IndataResultat
LängdL=m
BreddB=m
HöjdH=m
AvståndAv=m
LjudeffektLw=dBdB
LjudtryckLp=PaPa

Förklaringar

Längd

Längden på den ljudkälla som ska beräknas.

Bredd

Bredden på den ljudkälla som ska beräknas.

Höjd

Höjden på den ljudkälla som ska beräknas.

Avstånd

Avser det avstånd från ljudkällan som ljudtrycket som ska beräknas.

Ljudeffekt

Avser den ljudeffekt som ljudkällan avger till omgivningen.

Ljudtryck

Avser det ljudtryck som upptår på ett specificerat avstånd från den aktuella ljudkällan.

Formler

Ljudtryck:Ljudtryck