Just Wait...

Shunt

Beräknar hur stort flödet på primärsidan i en shunt blir.

Shunt

Primär sidaSekundär sida
Returlednings temperaturtpr=˚Ctsr=˚CReturlednings temperatur
Flödeqp=l/sqs=Flöde
Framlednings temperaturtpf=˚Ctsf=˚CFramlednings temperatur
EffektP=kW
cp=kJ/(kg,˚C)
Densitetρ=kg/m3

Förklaringar

Returledningstemperatur

Den temperatur som vätskan har på efter den har utför sitt arbete på primär- respektive sekundärsidan.

Framledningstemperatur

Den temperatur som vätskan har på före den har utför sitt arbete på primär- respektive sekundärsidan.

Primärsida

Avser distributions systemet i den aktuella anläggningen vanligtvis det interna huvudsystemet.

Sekundärsida

Avser det del system som shunten skall försörja i den aktuella anläggningen till exempel värmen till ett fläktaggregat, radiatorsystem etc.

Flöde

Det flöde som respektive sida behöver för att leverea den önskade effekten vid de aktuella temperaturerna.

Formler

Effekt:Effekt