Just Wait...

Självdrag

Beräknar den termiska drivkraften i ett självdragsystem.

Självdrag

IndataResultat
Höjdskillnadh=mm
Inne temperaturti=˚C˚C
Ute temperaturtu=˚C˚C
Gravitationg=m/s2
Densitetρ=kg/m3
Tryck skillnadΔp=PaPa

Förklaringar

Höjdskillnad

Avser den skillnad i höjd mellan luftens intag och utsläpp. Där intaget är placerat längre ner än utsläppet i huset.

Inne temperatur

Den temperatur som är inne i byggnaden.

Ute temperatur

Den temperatur som är utomhus vid det tillfället som beräkningen avser.

Gravitation

Med vilken kraft som jordens gravitation motverkar den termiska drivkraften uppåt.

Densitet

Avser densiteten på det flödande mediet vanligtvis luft

Tryck skillnad

Tryck skillnaden är den skillnad i tryck som skapas av de termiska krafterna som gör att varm luft stiger och ersätts med kallare.

Formler

Termisk drivkraft:Termisk drivkraft