Just Wait...

Bländning

Beräknar värden för värdering av bländningsrisken för armaturer utomhus och inomhus.

Bländning inomhus

IndataResultat
BakgrundsluminansLB=cd/m2
Armatur 1
LuminansL1=cd/m2
Rymdvinkelω1=sr
Guths positionsindexp1=sr
Armatur 2
LuminansL2=cd/m2
Rymdvinkelω2=sr
Guths positionsindexp2=sr
Armatur 3
LuminansL3=cd/m2
Rymdvinkelω3=sr
Guths positionsindexp3=sr
Armatur 4
LuminansL4=cd/m2
Rymdvinkelω4=sr
Guths positionsindexp4=sr
Armatur 5
LuminansL5=cd/m2
Rymdvinkelω5=sr
Guths positionsindexp5=sr
Unified Glare RatingUGR=

Bländning utomhus

IndataResultat
BakgrundsluminansLve=cd/m2
LuminansLvl=cd/m2
Glare RatingRG=

Störande bländning

IndataResultat
Källans belysningsstyrkaEL=lux
Angränsande belysningsstyrkaES=lux
Ambient belysningsstyrkaEA=lux
LuminansLL=cd/m2
Bländnings index 1DBDB=
Bländnings index 2DBB=

Förklaringar

Unified Glare Rating

Unified Glare Rating eller UGR är ett tal som värderar bländning med den valda placeringen av de aktuella armaturerna som sen får jämföras i tabeller för den aktuella verksamheten.

Luminans

Avser det ljus från de lysande delarna av armaturen som är riktad mot betraktarens öga.

Bakgrundsluminans

Är bakgrundsljust i det aktulla fallet.

Rymdvinkel

Är vinkel som armaturens ljus når betraktarens öga mätt i steradianer.

Guths positionsindex

Ett värde för armaturens placering i förhållande till avvikelsen från betraktelse vinkeln.

Glare Rating

Är ett tal som värderar bländning med den valda placeringen av de aktuella armaturerna.

Belysningsstyrka

Avser det ljus som träffar den aktuella ytan från den aktuella källan.

Bländnings index 1

Bländning anpassad till De Boer skalan (1967).

Bländnings index 2

Bländning med en senare justering enligt Bullough (2011) anpassad till De Boer skalan.

De Boer skalan

1Outhärdlig
2
3Störande
4
5Tolererbar
6
7Tillfredställande
8
9Precis noterbart

Formler

Bländning inomhus:Bländning inomhus
Bländning utomhus:Bländning utomhus
Störande bländning:Störande bländning
Bländning index 1:Bländning index 1
Bländning index 2:Bländning index 2