Just Wait...

Bländning

Beräknar värden för värdering av bländningsrisken för armaturer utomhus och inomhus.

Bländning inomhus

IndataResultat
BakgrundsluminansLB=cd/m2
Armatur 1
LuminansL1=cd/m2
Rymdvinkelω1=sr
Guths positionsindexp1=sr
Armatur 2
LuminansL2=cd/m2
Rymdvinkelω2=sr
Guths positionsindexp2=sr
Armatur 3
LuminansL3=cd/m2
Rymdvinkelω3=sr
Guths positionsindexp3=sr
Armatur 4
LuminansL4=cd/m2
Rymdvinkelω4=sr
Guths positionsindexp4=sr
Armatur 5
LuminansL5=cd/m2
Rymdvinkelω5=sr
Guths positionsindexp5=sr
Unified Glare RatingUGR=

Bländning utomhus

IndataResultat
BakgrundsluminansLve=cd/m2
LuminansLvl=cd/m2
Glare RatingRG=

Förklaringar

Unified Glare Rating

Unified Glare Rating eller UGR är ett tal som värderar bländning med den valda placeringen av de aktuella armaturerna som sen får jämföras i tabeller för den aktuella verksamheten.

Luminans

Avser det ljus från de lysande delarna av armaturen som är riktad mot betraktarens öga.

Bakgrundsluminans

Är bagrundsljust i det aktulla fallet.

Rymdvinkel

Är vinkel som armaturens ljus når betraktarens öga mätt i steradianer.

Guths positionsindex

Ett värde för armaturens placering i förhållande till avvikelsen från betraktelse vinkeln.

Glare Rating

Är ett tal som värderar bländning med den valda placeringen av de aktuella armaturerna.

Formler

Bländning inomhus:Bländning inomhus
Bländning utomhus:Bländning utomhus