Just Wait...

Reduktionstal

Beräknar reduktionstalet för en enkel vägg.

Reduktionstal för frekvenser under den kritiska.

IndataResultat
Tjocklekh=m
Densitetρ=kg/m3
Frekvensf=
ReduktionstalR=dB

Reduktionstal för frekvenser över den kritiska.

IndataResultat
Tjocklekh=m
Densitetρ=kg/m3
Frekvensf=
Kritisk frekvensf=
Förlustfaktorη=
ReduktionstalR=dB

Förklaringar

Tjocklek

Avser tjockleken på det aktuella bjälklaget.

Densitet

Avser densiteten på det aktuella bjälklaget dvs hur tungt det är.

Förlustfaktor

Förlustfaktorn beskriver den relativt förlorade energi per radian.

Frekvens

Frekvensen är periodhastigheten hos en ljudvåg d.v.s. antalet svängningar per sekund som ljudvågen gör.
Frekvens mäts i Hertz (Hz) vilket är en enhet som är härledd via SI-systemet och motsvarar 1 svängning per sekund.

Kritisk frekvens

Vid vilken frekvens den aktuella byggnadsdelen skapar resonans.

Reduktionstal

Reduktionstalet definieras som en relation mellan infallande ljudeffekt på ena sidan en vägg och transmitterad ljudeffekt till andra sidan samma vägg.

Formler

Reduktionstal fc>f:Reduktionstal
Reduktionstal f>fc:Reduktionstal