Just Wait...

Kanalvikt

Beräknar vikten på en kanal per meter inkulsive media och isolering.

Vikt på en cirkulär kanal

IndataResultat
Kanaltyp
Kanalviktmr=kg/m
Mediadensitetρm=kg/m3
Mediaviktmm=kg/m
Isoleringstjocklekti=mm
Isoleringsdensitetρi=kg/m3
Isoleringsviktmi=kg/m
Totalviktmt=kg/m

Vikt på en cirkulär kanal

IndataResultat
Kanaldiameterd=mm
Kanaltjocklektk=mm
Kanaldensitetρk=kg/m3
Kanalviktmk=kg/m
Mediadensitetρm=kg/m3
Mediaviktmm=kg/m
Isoleringstjocklekti=mm
Isoleringsdensitetρi=kg/m3
Isoleringsviktmi=kg/m
Total viktmt=kg/m

Vikt på en rektangulär kanal

IndataResultat
Kanalbreddb=mm
Kanalhöjdh=mm
Kanaltjocklektk=mm
Kanaldensitetρk=kg/m3
Kanalviktmk=kg/m
Mediadensitetρm=kg/m3
Mediaviktmm=kg/m
Isoleringstjocklekti=mm
Isoleringsdensitetρi=kg/m3
Isoleringsviktmi=kg/m
Total viktmt=kg/m

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger möjligheten till att välja ett antal olika typer av rör från ett urval av leverantörer samt att välja olika typer av medier i röret.

Kanaldiameter

Den yttre diametern på den aktuella kanalen.

Kanaltjocklek

Avser godstjockleken på den aktuella kanalen.

Kanaldensitet

Avser densiteten på det material som kanalen är tillverkat av.

Kanalvikt

Avser vikten på det aktuella kanalen per meter.

Mediadensitet

Syftar till densiteten på det medium som flödar genom den aktuella kanalen. I utgångsläget satt till luft.

Mediavikt

Avser vikten per meter på det media som flödar genom kanalen.

Isoleringstjocklek

Avser tjockleken på den isolering som omger kanalen.

Isoleringsdensitet

Syftar till densiteten på den isolering som omger det aktuella kanalen.

Total vikt

Är den sammanlagda vikten per meter av kanalen inklusive mediet och isoleringen.