Just Wait...

K-faktor

Beräknar flödet över ventilationsdonet.

K-faktor

IndataResultat
Flödeq=
K-faktorK=
TryckfallΔp=PaPa

Förklaringar

K-faktor

K-faktorn är ett don specifikt värde som som underlättar och ökar precisionen vid injustering av ventilationsystem genom att mäta trycket och beräkna luftflödet istället för att mäta flödet över donet.

Flöde

Flödet som passerar igenom det aktuella donet.

Tryckfall

Det aktuella tryckfallet över det aktuella donet.

Formler

K-faktor:K-faktor