Just Wait...

Mätnoggrannhet

Beräknar ett mätinstruments noggrannhet.

Mätnoggrannhet

IndataResultat
Mätinstrumentetsfelm1=%%
Mätmetodsfelm2=%%
Avläsningsfelm3=%%
Mätnoggrannhetm=%%

Förklaringar

Mätnoggranhet

Anger hur stort det totala mätfelet blir med avseende på hur stort fel som kan göras avläsning och vilken precision mätinstrument har samt hur stort felet i själva mätmetoden är.

Mätinstrumentets fel

Avser hur stort det inbyggda felet i instrummet är.

Mätmetodsfel

Avser hur stort felet i själva mätmetoden är.

Avläsningsfel

Avser hur stort fel som kan göras av avläsningen.

Formler

Mätnoggrannhet:Mätnoggrannhet