Just Wait...

Lokalt termiskt obehag

Beräknar hur stor andel av en grupp människor som förmodas klaga beroende på olika lokala fenomen.

Drag

IndataResultat
Temperatur i rumt=˚C˚C
Medellufthastighetv=m/s
TurbulensintensitetTu=%%
Andel missnöjdaDR=%%

Vertikal temperaturskillnad

IndataResultat
Temperatur vid huvudth=˚C˚C
Temperatur vid fottf=˚C˚C
Andel missnöjdaPD=%%

Golvtemperatur

IndataResultat
Golvtemperaturtg=˚C
Andel missnöjdaPD=%

Strålande yta

IndataResultat
Strålande yta
Temperatur i rumtr=˚C˚C
Temperatur vid ytaty=˚C˚C
Andel missnöjdaPD=%%

Förklaringar

Andel missnöjda

Hur stor andel av de människor som befinner sig i lokal som förväntas klaga på klimatet.

Golvtemperatur

Den temperaturen som golvet håller.

Medellufthastighet

Avser hastigheten på luft som skapar draget. Upp till 0,4 m/s.

Temperatur i rum

Den temperaturen på luften i lokalen.

Temperatur vid huvud

Den temperaturen på luften vid huvudet.

Temperatur vid fot

Den temperaturen på luften vid fötterna.

Temperatur vid yta

Den temperaturen den aktuella ytan har.

Turbulensintensitet

En faktor som visar hur turbolent luften är normalt mella 30-60%.

Varm vägg

Temperaturen på den värmestrålande vertikala ytan som avger värme till rummet. Formeln gäller med en temperaturskillnad på mindre än 35˚C.

Varmt tak

Temperaturen på den värmestrålande horisontal yta i taket som avger värme till rummet. Formeln gäller med en temperaturskillnad på mindre än 23˚C.

Kall vägg

Temperaturen på den kallstrålande vertikala ytan som avger kyla till rummet. Formeln gäller med en temperaturskillnad på mindre än 15˚C.

Kallt tak

Temperaturen på den kallstrålande horisontal yta i taket som avger kyla till rummet. Formeln gäller med en temperaturskillnad på mindre än 15˚C.

Formler

Drag:Drag
Vertikal temperaturskillnad:Vertikal temperaturskillnad
Golv temperatur:Golv temperatur
Varm vägg:Varm vägg
Varmt tak:Varmt tak
Kall vägg:Kall vägg
Kallt tak:Kallt tak