Just Wait...

KV-värde

Beräknar kv-värdet för aktuell ventil.

KV-värde

IndataResultat
TryckP=kPa
Flödeq=l/s
Densitetρ=kg/m3kg/m3
KVm3/hm3/h
CVUsgal/min

Förklaringar

Tryck

Hur stort tryckfallet är över ventilen.

Flöde

Hur stort flöde som som passerar ventilen.

Densitet

Densiteten på vätskan som passerar ventilen. I ursprungsfallet är vätskan antagen till att vara vatten.

KV-värde

Kv = Vattenflöde i m3/h vid ett tryckfall över öppen ventil av 1 bar (100 kPa).

Kvs = Den utvalda ventilens Kv-värde vid fullt öppen ventil. Vanligtvis med 30% säkerhetsmarginal till det beräknade Kv-värdet.

Skillnad på Kv och Kvs
Många blandar ihop Kvs- och Kv-värde. Enkel förklarat så är ett Kvs-värde det värde komponenten har och Kv-värde är det värde som komponenten beräknas att ha vid driftfallet.

CV-värde

CV-värdet är den amerikanska motsvarigheten till KV-värdet. CV-värdet definieras som vattenflödet i US gallon över en fullt öppen ventil med ett tryck av 1 psi.

Formler

KV-värde:KV-värde
CV-värde:CV-värde