Just Wait...

Friflöde

Beräknar ut friflödet från normalflödet.

Friflöde

IndataResultat
NormalflödeqN=Nl/sNl/s
Standard inloppstemperaturTFAD=˚C˚C
Normal inloppstemperaturTN=˚C˚C
Standard inloppstryckPFAD=barbar
Normal inloppstryckPN=barbar
Friflödeqfad=l/sl/s

Förklaringar

Normalflöde

Normalflöde (Normal volume rate of flow) är det flödet omräknat till ett "normal" tillstånd.

Standard inloppstemperatur

Standard temperaturen i inloppet dvs 20˚C. Temperaturen beräknas som den absoluta temperaturen.

Normal inloppstemperatur

Denna temperatur avser den temperaturen som används i "normal" tillståndet dvs 0˚C. Temperaturen beräknas som den absoluta temperaturen.

Standard inloppstryck

Standard trycket i inloppet dvs 1 bar.

Normal inloppstryck

Avser det tryck som används i "normal" tillståndet dvs 1.013 bar.

Friflöde

Det fria flödet (Free air delivery) är det flödet som tryckluftskompressorn skapar.

Formler

Friflöde:Friflöde