Just Wait...

Kon

Beräknar geometrier för en kon.

Kon

IndataResultat
Bas radier=
HöjdH=
VolymVK=

Förklaringar

Bas radie

Avser den radien på cirkeln i konensbas.

Höjd

Avser höjden på den aktuella konen.

Volym

Redovisar hur stor volym som konen innehåller.

Formler

Kon volym:Kon volym