Just Wait...

Slangvolym

Beräknar hur vatten som finns i brandslangen.

Slangvolym

RördimensionRörlängdRörvolym
Di=25mmmm3
Di=38mmmm3
Di=42mmmm3
Di=51mmmm3
Di=63mmmm3
Di=76mmmm3
Di=mmmm3
Summamm3

Förklaringar

Di

Inre diametern på en slang som dels finns förvalda dimensioner som stålrör samt som egen valda rörinnerdiameter.

Slanglängd

Längden på den aktuella slangen.

Slangvolym

Volymen inne i slangen av den valda dimensionen.

Formler

Volym:Slang volym