Just Wait...

Brunnslock

En sammanställning av de vanliga beteckningar man kan finna på olika brunnslock.

Brunnslock

BeteckningExempelBeskrivning
AA brunnAvlopp
AvskiljareAvskiljareFett- eller oljeavskiljare
BPBP brunnBrandpost
DD brunnDagvattenbrunn alternativt en kopplingspunkt för dagvattenleningar
ELEL brunnElledning
FKFK brunnFjärrkyla
FVFV brunnFjärrvärme
GASGAS brunnGasledning
KK brunnKulvertnedgång
PBPB brunnPerkolationsbrunn, låter vatten filtrera ut i marken.
RR brunnRensbrunn
SS brunnServiceventil till fastighet
SVSV brunnServiceventil till fastighet
SOPSOP brunnSopsug
TELETELE brunnTelefonkabel
VV brunnVattenledning