Just Wait...

Brandtekniska klasser

Sammanställning över de olika brandtekniska klasserna.

Brandtekniska klasser

Byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassificieras efter hur bra de står emot brand. Klassningen eller kombinationer av klasser följs vanligen av en siffra som visar för vilken tid som funktionskravet gäller.

Exempel på klassning är EI 30 vilket betyder att konstruktionen är brandtät(E) och isolerande (I) under 30 minuter.

KlassFörklaringBeskrivning
RBärförmågaAvser byggnadeselementets förmåga att motstå brand på en eller flera sidor, under en specificerad tid och last utan att förlora sin stabilitet.
EIntegritet (täthet)Är byggnadselementets förmåga att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till andra sidan av elementet genom läckage av lågor eller heta gaser.
IIsoleringÄr byggnadselementets förmåga vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den andra sidan under en viss nivå.
WStrålningÄr förmågan hos ett byggnadselementet att vid brand på ena sidan att se till att värmestålningen inte överstiger en viss nivå på andra sidan.
MMekaniskt motståndÄr förmågan hos ett byggnadselementet att motstå en mekanisk stöt.
CSjälvstängningGäller för dörrar och fårmågan hos dessa att stänga automatiskt.
SRöktäthetAvser förmågan hos ett byggnadselementet att reducera eller eliminera läckage från ena sidan till den andra av gas och rök.
KBrandskydd (tändskyddande beklädnad)Avser förmågan hos en beklädnad att skydda det det bakomliggande materialt mot, antändning, förkolning mm under en specificerad tidsperiod.