Just Wait...

Brandtekniska klasser

Sammanställning över de olika brandtekniska klasserna.

Brandtekniska klasser

Byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassificieras efter hur bra de står emot brand. Klassningen eller kombinationer av klasser följs vanligen av en siffra som visar för vilken tid som funktionskravet gäller.

Exempel på klassning är EI 30 vilket betyder att konstruktionen är brandtät(E) och isolerande (I) under 30 minuter.

KlassFörklaringBeskrivning
RBärförmågaAvser byggnadeselementets förmåga att motstå brand på en eller flera sidor, under en specificerad tid och last utan att förlora sin stabilitet.
EIntegritet (täthet)Är byggnadselementets förmåga att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till andra sidan av elementet genom läckage av lågor eller heta gaser.
IIsoleringÄr byggnadselementets förmåga vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den andra sidan under en viss nivå.
WStrålningÄr förmågan hos ett byggnadselementet att vid brand på ena sidan att se till att värmestålningen inte överstiger en viss nivå på andra sidan.
MMekaniskt motståndÄr förmågan hos ett byggnadselementet att motstå en mekanisk stöt.
CSjälvstängningGäller för dörrar och fårmågan hos dessa att stänga automatiskt.
SRöktäthetAvser förmågan hos ett byggnadselementet att reducera eller eliminera läckage från ena sidan till den andra av gas och rök.
KBrandskydd (tändskyddande beklädnad)Avser förmågan hos en beklädnad att skydda det det bakomliggande materialt mot, antändning, förkolning mm under en specificerad tidsperiod.

Brandtekniska klasser för byggprodukter exkl golvbeläggningar

KlassBeskrivning
FProdukter som inte klassifieras i någon av övriga klasser.
EProdukter som kan stå emot ett litet flamangrepp utan betydande flamspridning under en kort tid.
DProdukter som uppfyller klass E samt kan stå emot ett litet flamangrepp utan betydande flamspridning under en längre tid. Kan dessutom genomgå ett termiskt angrepp med ett enskilt brinnande föremål med tillräcklig fördröjd och begränsad värmeavgivning.
CProdukter som uppfyller klass D men med strängare krav, samt vid ett termiskt angrepp med ett enskilt brinnande föremål en begränsad horisontell flamspridning.
BProdukter som uppfyller klass C men med strängare krav.
A2Produkter som uppfyller klass B, samt ska produkten under vilkor för en fullt utvecklad brand inte bidra avsevärt till brandbelastningen eller brandutvecklingen.
A1Produkten ska inte bidra i något skede av branden inklusive fullt utvecklad brand.
Tilläggsklassificeringr för rökproduktion.
s3Ingen begränsning av rökproduktionen.
s2Den totala rökproduktionen samt ökningen av rökproduktionen är begränsad.
s1Striktare krav än s2.
Tilläggsklassificeringr för brinnande droppar och partiklar.
d2Inga begränsningar
d1Inga brinnande droppar eller partiklar som kvarstår längre än en viss tid har uppstått.
d0Inga brinnande droppar eller partiklar har uppstått.

Brandtekniska klasser golvbeläggningar

KlassBeskrivning
FProdukter som inte klassifieras i någon av övriga klasser.
EProdukter som kan stå emot en liten flamma.
DProdukter som uppfyller klass E samt kan stå emot ett värmeflödesangrepp under en viss period.
CProdukter som uppfyller klass D men med strängare krav.
BProdukter som uppfyller klass C men med strängare krav.
A2Produkter som uppfyller klass B, samt ska produkten under vilkor för en fullt utvecklad brand inte bidra avsevärt till brandbelastningen eller brandutvecklingen.
A1Produkten ska inte bidra i något skede av branden inklusive fullt utvecklad brand.
Tilläggsklassificeringr för rökutveckling.
s2Ingen begränsning av rökproduktionen.
s1Den totala rökproduktionen är begränsad.